Hengellinen teatteriyhdistys Via Dolorosa –Liminka ry organisoi ja toteutti ensimmäisenä näy­telmänään maailmankuulun Via dolorosa –näytelmän, joka kertoo Jeesuksen viimeisistä päivistä maan päällä. Limingassa toteutettu esitys pohjautuu lähinnä Johanneksen evankeliumiin. Käsikir­joi­tuksesta ja ohjauksesta vastasi liminkalainen draamaohjaaja Helena Tornberg. Näytelmä toteutettiin yhteisöllisenä vaellusdraamana, jossa yleisö osallistuu näyttelijöiden ohella esitykseen. Suurin osa näyttelijöistä on Limingasta. Lisäksi esiintyjiä on myös Oulusta ja Tyrnävältä.

Esityksessä koetaan pääsiäisen murhe ja ilo. Esitys alkaa iloisesta lehtimajajuhlasta, jossa on musiikkia, laulua ja tanssia. Sinne saapuu myös Jeesus opetuslapsineen. Tunnelma muuttuu aika pian, kun sotilaat tulevat pidättämään Jeesuksen. Häntä syytetään kansan villitsemisestä ja Jumalan pilkasta. Jeesus tuomitaan ja ristiinnaulitaan. Murheen jälkeen koetaan suurta iloa: Jeesus on ylösnoussut. Kaikki voivat nyt yhtyä pääsiäisen riemuun.

Via dolorosa –kärsimysnäytelmän esittämisestä on tullut tunnetuksi saksalainen Ober­ammergau –niminen kylä. Kerrotaan, että Keski-Euroopassa raivosi 1600-luvulla rutto, joka vaati lukuisia kuolonuhreja kylässäkin. Silloin kyläläiset lupasivat esittää näytelmän kymmenen vuoden välein, jos kylä säästyisi tuholta. Näin tapahtuikin. En­simmäisen kerran näytelmä esitettiin vuonna 1634 ja sitä on esitetty aina kymmenen vuoden välein lähes neljän vuosisadan ajan.

Limingassa näytelmän alkutapahtumat toteutetaan Limingan keskustassa sijaitsevan koulu­keskuksen sisäpihalla. Sieltä esiintyjät ja yleisö vaeltavat yhdessä kirkonmäelle, jossa ristiin­naulitseminen tapahtuu. Kirkonmäeltä siirrytään lopuksi kirkon valoisaan ylösnousemuksen tunnelmaan.