Kristilliset perinteet yhteisön elinvoimaksi ja kulttuurimatkailun sisällöksi –hanke on ensimmäinen
Hengellinen teatteriyhdistys Via Dolorosa –Liminka ry:n hallinnoima hanke. Se on hyväksytty
Manner-Suomen maaseutuohjelman 2007-2013 ja Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämis-
ohjelman 2007-2013 mukaiseksi hankkeeksi. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Manner-
Suomen kehittämisohjelman toimenpiteen 321 tavoitteena ovat maaseudun monipuolinen ja
kaupunkialueisiin nähden tasavertainen palvelurakenne mukaan lukien kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelut sekä valmiudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen. Erikoisesti korostetaan uudenlaisen
palvelutarjonnan aktivointia, suunnittelua, kehittämistä tai uusien palvelujen käynnistämistä
maaseudun asukkaille.

Kristilliset perinteet yhteisön elinvoimaksi ja kulttuurimatkailun sisällöksi –hankkeen tavoitteena
oli toteuttaa yhteisöllinen vaellusdraama, jossa esiintyjien ohella yleisö osallistuu lauluihin ja
vaellukseen. Esiintyjien määrä oli suuri eli noin sata henkilöä. Erikoisuutena oli se, että draama muodostui 20 eri osiosta eli askeleesta. Nämä
vaihtelivat nimenomaan kirkossa esitettyjen loppuaskelmien kohdalta.